Till innehåll på sidan

Mentors 2021-2022

Class Teachers and Mentors

Engelska sectionen
2en Vasugi Ribbarp
3en Barbara Bröndum
4en John Simonsen
5en Paul Wilkinson / Maria Hellström
6en Tim Gallagher
7en Daniel Agyemang / Mats Hallman
8en Steven Brinkley / Ylva Malmberg
9en Preeti Gahlawat / Katarina Björkman

Svenska sectionen
GS F-3 Yvonne Högman
Fka Linder Andersson
Fkb Emilia Moraeus
Fkc Michelle Simonsen
1a Jolanta Tabari
1b Anna Ring
2a Annette Rasmussen
3a Vanessa Carlstedt
3b Malin Elfström
4a Susanna Karlsson
4b Katarina Stenmo
5a Skyddat ID
5b Maria Blanco
6a Krister Lundgren
6b Julia Andersson / Åsa Khan
7a Mikael Sundkvist / Johanna Nordström
7b Claire Mackrory-Wrangsjö / Anders Molin
8a Brita Gröttheim Koponen / Frida Sikström
8b Marisa Godoy Herrera / Stevan (Pia Juhlin-Dannfelt)
9a Sandra Thernelius / Niklas Lind
9b Sanna Silins / Anna Brink

FBK Monica Sunekvist

Share: